ระบบการขอหนังสือรับรองเงินเดือนคงเหลือ
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องมีเว้นว่าง
ตัวอย่างเช่น นาย นาง นางสาว จ.ส.อ. ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น สมชาย คิดทางดี
ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องมีเว้นว่าง
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วย เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
เช่น สามัญรวมหนี้, สามัญ ATM ฯลฯ
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องมีเว้นว่าง ถ้าไม่ได้ระบุให้เว้นว่างไว้

ตรวจสอบสถานะการขอหนังสือรับรอง
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องมีเว้นว่าง


* หากเกิดปัญหาเปิดแล้วเป็นหนังสือฉบับเก่าให้ทำการเคลียร์แคชของเบราเซอร์ก่อน ศึกษาวิธีการได้จากลิงค์ข้างล่างนี้


คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูวิธีการเคลียร์แคช
สถิติการใช้บริการ
รอบเดือน
จำนวนผู้ใช้บริการ
543
32
543
103
543
308
543
110
543
182
543
176
543
146
543
293
543
131
543
154
543
86
543
53